Skupština KS o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta za 2018.

Foto: skupstina.ks.gov.ba

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta KS za 2018. godinu i to po hitnom postupku.

Izmjena se odnosi na osnovicu za obračun plaća u visini 310 KM i bod za obračun plaća u iznosu od 1.0 koji će se primjenjivati za period od 1.09. do 31.12. 2018. godine.

Razlozi za donošenje su da je Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS propisano da Vlada u dogovoru sa sindikatom utvrđuje osnovicu za obračun plaće u skladu sa zakonom Federacije BiH, s tim da se ne može utvrditi veća osnovica od osnovice utvrđene na federalnom nivou.

Vlada KS je u septembru ove godine u pregovorima sa sindikatima postigla dogovor o visini osnovice u iznosu od 310 KM i vrijednost boda od 1.0.

Kantonalna skupština je na sjednici danas prihvatila inicijativu zastupnika Amela Mekića (Narod i Pravda) kojom je naloženo svim javnim subjektima da obustave zapošljavanje državnih službenika na neodređeno vrijeme u Kantonu Sarajevo.

– Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i menadžmentima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo da odmah obustavi prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – navodi se u zaključku koji je usvojila Skupština.

Mekić je pored ostalog ustvrdio da se u institucijama KS posljednjih mjeseci upošljava veći broj ljudi, te da to nije predviđeno budžetom za 2018. godinu.