U Dnevniku u 19 gledajte: Tužni epilog priče TV1 o bolesnom migrantu – Djeca s teškoćama kreću na nastavu – Demobilisanog borca Ramu ubila je država?

U Dnevniku u 19 gledajte:

– Tužni epilog priče TV1 o bolesnom migrantu

– Djeca s teškoćama kreću na nastavu

– Demobilisanog borca Ramu ubila je država?