Udvostručen budžet za Erazmus programe

Foto: http://www.6yka.com / ilustracija

EU je predložila da se udvostruči budžet za Erazmus programe na 30 milijardi evra za period 2021-2027. godine, izjavila je Šef banjalučke kancelarije Delegacije EU u BiH Aleksandra Vagner.

“Erazmus je najvažniji program EU namijenjen onima koji žele da nešto nauče u inostranstvu bilo da su studenti, nastavnici ili akademsko osoblje”, rekla je Vagnerova danas u Banja Luci na pomociji ovog programa.

Ona je napomenula da je za više od 30 godina Erazmus program omogućio da više od devet miliona studenata žive, studiraju i volontiraju u inostrantstvu.

Vagnerova je rekla da svake godine pristiže sve više prijava na ovaj program iz BiH, što pokazuje povećanu mobilnost i želju za razmjenom iskustva i učenja o novim kulturama.

“Više od 350 projekata iz BiH bilo je odobreno u posljednja tri javna poziva, a to je omogućilo da više od 2.500 studenata, nastavnika i akademskog osoblja iz ove zemlje studira, predaje i edukuje se u inostranstvu”, istakla je Vagnerova.

Ona je navela da je tokom 2017. godine dostavljeno 175 prijedloga za međunarodnu mobilnost, od čega je odabrano 130, a što je omogućilo da više od 1.000 studenata, nastavnika i akademskog osoblja ode u Evropu, a više od 600 dođe u BiH.

Jedan od učesnika Erazmus programa Igor Kuvač rekao je da dobio stipendiju za doktorske studije iz oblasti arhitektura i urbanizam koje je za tri godine završio na Univerzitetu Granada u Španiji.

Kuvač je poručio mladima da se obavezno prijave na Erazmus programe, gdje će imai priliku da dobiju najveća znanja od najpriznatijih stručnjaka, te da ostvare prijateljstva, poznanstva i kontakte sa ljudima iz cijelog svijeta.