Za unapređenje informacionih sistema UNSA i ‘EMIS’ iz Budžeta KS izdvojeno 400.000 KM

Foto: FENA

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj potpisali su danas ugovore o namjenskom korištenju sredstava iz ovogodišnjeg Budžeta KS-a od 400.000 KM za realizaciju projekata “Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu” i “Unapređenje integralnog informacionog sistema ‘EMIS’”.

Prvi navedeni ugovor podrazumijeva nadogradnju i razvoj novih modula Integrisanog informacionog sistema UNSA kojim se unapređuje jedinstveni registar svih korisnika obrazovnog sistema u KS.

Modulom “online upis” pruža se podrška procesu upisa na fakultete i akademije UNSA a koji bi bio koncipiran na podršci izboru više programa obrazovanja, omogućavanju unosa rezultata prijemnih ispita te automatskom izračunu rang listi.

Jedna od aktivnosti odnosi se i na modul za ocjenjivanje studijskog programa i nastavnog osoblja a koji bi omogućio studentima da anonimno, na kraju svakog semestra, ocijene nastavno osoblje kao i kvalitet studijskog programa koji su pohađali.

Za aktivnosti obuhvaćene ovim ugovorom izdvojeno je 200.000 KM.

Prema drugom potpisanom ugovoru, UNSA će izvršiti isporuku i implementaciju nadograđenog i proširenog informacionog sistema “EMIS-web” za osnovne i srednje škole KS, prema važećim propisima, standardima i normativima, a uzimajući u obzir specifičnosti muzičkih osnovnih i srednjih škola, specijalnih obrazovnih institucija kao i određenih tehničkih škola.

Kako je istaknuto, ovaj sistem koristi više od 50.000 korisnika zbog čega je od velikog značaja uspostava efikasnog sistema za pružanje podrške. Za realizaciju aktivnosti sadržanih u ovom ugovoru izdvojeno je također 200.000 KM.

Rok za implementaciju projektnih aktivnosti je godinu dana, saopćeno je iz Press službe KS.