Video: Ja biram goste sa Admirom Adom Karišikom – Postoji li uspjeh bez skandala – 16.4.2017.