Video: Ja biram goste sa Amelom Kečo – Sajam privrede u Tešnju kruna tešanjskog poduzetništva – 7.5.2017.