Video: Ja biram goste sa Amrom Hadžimuhamedović – Bosna o kojoj se ćuti – 5.11.2017.