Astrologija: Saznajte šta Vas očekuje u 2019. godini

Astrologija je naziv koji se koristi za grupu tradicija i vjerovanja prema kojima poznavanje relativnog položaja nebeskih tijela može biti korisno u razumijevanju, tumačenju i organiziranju informacija vezanih uz karakter pojedinog čovjeka, šire grupe ili nekih svjetskih događaja. 

Šta je astrologija i šta jedan astrolog može ponuditi svom klijentu, odnosno koliko ova nauka može pomoći ljudima da riješe bitna životna pitanja otkriva DALIDA AZINOVIĆ, astrologinja.