Da li će web portali ubrzati procese evropskih intergracija BiH?

Krajem prošle sedmice u u Sarajevu predstavljeni su web portali koji će omogućiti građanima i civilnom društvu u BiH učešće u procesu donošenja odluka koje će ubrzati procese evropskih integracija BiH.

Portali su dio projekta Evropske unije „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom Pravde BiH. Riječ je o Web portalima „eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH“, „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“, i eKonsultacije.

Gosti emisije Jedan je dan bili su Vildan Hadžihasanović, sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Goran Žeravčić, voditelj projekta CBGI.