Jedan je dan – Gošća Aleksandra Kuljanin, članica tima ITGirls