Jedan je dan – Gošća Armina Čerkić, psihoterapeutkinja