Jedan je dan – Gošća dr. Sanela Rošić-Ramić, specijalista interne medicine u Poliklinici FM Sarajevo