Jedan je dan – Gošća Irma Zulić, ambasadorica fondacije Robert Bosch za jugoistočnu Evropu i BiH