Jedan je dan – Gošća Jasmina Katica, šefica odsjeka za energijsku efikasnost u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja