Jedan je dan – Gošća Maja Graholski, direktorica dječijeg sajma