Jedan je dan – Gošća Maja Milinković-Simoneli, pjevačica