POTURKOVIĆ: Proces usvajanja djeteta ne počinje od dana predaje zahtjeva, nego od trenutka kad se ustanovi podobnost djeteta za usvajanje

U BiH svaki 9. bračni par je neplodan.

U nedostatku mogućnosti da dobiju dijete, mnogi parovi se odlučuju na usvajane.  Mirsada Poturković, stručnom saradnicom za informisanje i komunikaciju Centra za soc rad KS objasnila je kako teče sam proces usvajanja djeteta.

Rekla je da je to dug i težak put, ali da proces usvajanja djeteta ne počinje od dana predaje zahtjeva nego od trenutka kad se ustanovi podobnost djeteta za usvajanje, a na podobonost djeteta za usvajanje utječu brojni faktori.