Jedan je dan – Gošća Simonida Milojković, književnica