Jedan je dan – Gošće Jasmina Polić, Dragica Raguž i Adelisa Halilović