Jedan je dan – Gošće Maja Kožul, Milica Dimitrić i Ilma Valentić