Jedan je dan – Gost Darko Ostojić, muzičar, glumac, satiričar