Jedan je dan – Gost Mirza Dautbašić, dekan šumarskog fakulteta u Sarajevu