Jedan je dan – Gost Mirza Pramenković, svjetski prvak u Kickboxu