Jedan je dan – Gost Nicola Minasi, ambasador Republike Italije u BiH