Jedan je dan – Gost Stevan Marković, Fondacija “Mozaik”