Jedan je dan – Gosti Hazim Mujčinović i Filip Andronik, stand up komičari