Jedan je dan – Gosti Vedran Marčeta i Valentina Vavra, plesači