Štetu koju nenamjerno pričinite u trgovini niste dužni platiti

Zakonom o obligacionim odnosima propisano je da  roba koja je izložena na policama s cijenom  predstavlja ponudu za kupca –potrošača i do momenta kupnje proizvoda i predaje stvari kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi trgovac koji je takvu robu  izložio u trgovini. Tek se predajom stvari rizik propasti ili oštećenja prelazi na potrošača.

Pravilnikom o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovinske djelatnosti u FBiH  je propisano da prodavnice moraju biti opremljene policama, tezgama, prodajnim stolovima tako da širina opreme između njih iznosi najmanje 1,20m i omogućava nestmetano kretanje kupcima i zaposlenom osoblju.

Isto tako prostor za potrošače ne smije biti zapriječen robama, niti ambalažom korištenih proizvoda. Roba u prodavnici se ne smije držati ispred vitrina, polica.

Da bi se prevazišao ovaj problem potrebno je kontinuirano raditi na edukaciji kako potrošača o njihovim pravima, tako i trgovaca o njihovim obavezama o poštovanju prava potrošača od kojih ovisi njihovo djelovanje, kao i povećanje broja inspekcijskih nadzora, što će  utjecati na trgovce da svoju praksu podvedu pod zakonske okvire kako se ne bi desilo njihovo bojkotovanje od strane potrošača.

Ostavite svoj komentar