Tariki Muharemović, ortoped – Najčešći prelomi u zimskom periodu, operacija kuka i koljena