Uzroci saobraćajnih nesreća, mjere opreza i sigurnost u saobraćaju! Komandir jedinice za saobraćaj, Željko Klisara