Znate li šta jedete?

Hrana je preduslov ljudskog opstanka i temeljna ljudska potreba.

Svake godine 16. oktobar se obilježava kao Svjetski dan hrane.