Žuga: 57% žena trpi nasilje na internetu

Istraživanja koja su provedena u Bosni i Hercegovini pokazuju da 1 od 4 žene prolazi kroz cyberbulling, u slobodnom prevodu – nasilje na internetu.

Čak 57% žena pati u tišini a 46% žena se samoprovrijeđuju, kroz poremećaj ishrane, konzumiranje narkotika ili fizično samopovrjeđivanje.

Ovaj tip nasilja na svojoj koži je osjetila Adina Žuga, na Instagramu je poznata kao Nuclear Glitter i prati je 11 hiljada ljudi.

Objavila je uvredljive i prijeteće poruke koje je dobila nakon objavljivanja svojih fotografija.