BiH usvojila strategiju ruralnog razvoja ali bez IPARD sistema nema obećanog novca

Usvajanje Strategije ruralnog razvoja BiH krajem prošle godine bila je vruća politička tema jer je ona bila uslov za povlačenje bespovratnih sredstava EU ili IPA fondova.

I prije nego je usvojena znalo se da naša zemlja nema institucionalnu strukturu za programiranje i povlačenje višemilijonskih sredstava iz EU.

Sav taj posao od vlasti u našoj zemlji preuzela Europska komisija a u međuvremenu je BIH zbog oduglovačenja dobila manji iznos od prvobitno planiranog.

BiH ima mogućnost povlačenja oko 35 miliona eura na godišnjem nivou, a ogromna strukturalna sredstva za ruralni razvoj su još daleko jer je za to potrebno uspostaviti IPARD sistem.