BINGO pomaže rad SOS dječiji sela u BiH

SOS dječija sela u BiH opstaju zahvaljujući i značajnoj podršci donatora.

Među njima je svakako i kompanija Bingo iz Tuzle. Donacijom u vrijednosti 40 hiljada maraka, Bingo je osigurao sredstva za godišnje troškove SOS porodice mame Amire, a pored toga školski pribor, knjige i vannastavne aktivnosti za još 30 djece tokom godinu dana.