Deloittova bankarska konferencija o izazovima novog regulatornog okvira

Izazovi koje donosi promjena regulatornog okvira u finansijskoj industriji u BiH, jedna je od tema predstojeće Deloittove bankarske konferencije.

Na konferenciju su pozvani predstavnici entitetskih regulatornih tijela za bankarstvo, direktori banaka i finansijskih institucija iz BiH i svijeta.