Dogs Trust – Škola za pse u Livnu

Dogs Trust škola za pse u boravi u Livnu, gdje je omogućena besplatna edukacija vlasnicima pasa.

Tamo je bila i naša ekipa.