Dok Srbija i RS planiraju nove projekte na Drini, Federacija ne brine za milijarde maraka

Bosna i Hercegovina ima značajan hidroenergetski potencijal, od kojeg država ima nemalu korist.

No, u nekim slučajevima tu korist imaju drugi.

Na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije upućen je zahtjev prema Vijeću ministara BiH da se pokrene inicijativa za prava korištenja vodnih resursa na rijeci Drini, odnosno hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta.

Zastupnici to nisu podržali, iako je osnovna poruka bila je da se ovo pitanje mora hitno riješiti, a kako bi BiH dobila sredstva koja joj pripadaju.

Dok se vlasti u FBiH bave same sobom, Srbija i RS planiraju zajedničke projekte na Drini, za sada bez konsultacija sa državnim institucijama koje su nadležne za ova pitanja.