Federacija nema ni litre naftnih rezervi

Bosna i Hercegovina nema ni litra naftnih rezervi.

Manje količine posjeduju naftni distributeri ali je to daleko ispod međunarodnog prosjeka.

Od oktobra 2014 godine građani na svaki litar goriva plaćaju jedan fening upravo za rezerve.

Za četiri godine sakupljeno je 20 a za osiguranje naftnih rezervi potrebno je 400 miliona maraka.