Gost Kapitala Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu