Gost Kapitala – Edhem Bičakčić, predsjednik nacionalnog komiteta CIGRE