Novalić o povećanju penzija: Sve osim najviših možemo povećati 15. aprila

Mnogobrojne su ekonomske teme pred, sada već odlazećom, Vladom Federacije. O ovim temama govorio je premijer Federacije Fadil Novalić u Biznis magazinu Kapital.

Prošlu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije na kojoj se usvajao budžet za tekuću godinu obilježila je i rasprava o amandmanima Naše stranke koja je tražila da se dio novca umjesto na plaće izdvaja za nezaposlene porodilje. Amandmanom Naše stranke na budžet FBiH, iznos od 7,4 miliona KM, koliko je predviđeno za povećanje plaća uposlenim u administraciji, bi se preusmjerio za sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama. Zašto je Vlada odbila te amandmane pojasnio je premijer Federacije Fadil Novalić, kazavši da amandmani nisu rješenje, te da se mora ovaj problem dugoročno riješiti.

“Mi nemamo zakonsku osnovu za to. Mi smo Parlamentu predložili zakon koji smo poslali u parlamentarnu proceduru, ljetos, to je zakon o zaštiti porodice i djece, da se tamo otvori amandman. Znači, jedna tačka u zakonu koja će omogučiti nama da mi transferujemo porodiljama. I kada se to dogodi, daleko od toga da će to biti 5,5 miliona maraka. Potrebna su znatno veća sredstva i Federacija ih, realno, može obezbijediti“, kazao je Novalić.

Premijer Federacije pojasnio je i to da li će doći do povećanja penzija u Federaciji, kazavši da u novom Zakonu o PIO imaju dva člana koja obrađuju povećanje penzije. Jedan je član 79 koji govori o redovnom povećanju penzija koje se dagađa 15. aprila, ne po volji Vlade već u skladu sa ekonomskim kretanjima u Federaciji. Stekli su se uvjeti i obaveza Vlade da 15. aprila poveća sve penzije, osim najviših. Također i drugi član 80 otvara mogućnost da se u toku godine posebno povećaju najniže penzije za rast BDP-a.

“To po članu 80 za najniže penzije koje iznose 348 maraka, otvorila se mogućnost već sada da se povećaju za 3,2 posto. Mora se sačekati da se usvoji budžet i usvajanje plana poslovanja PIO Fonda… Prošlo je Predstavnički dom, čekamo Dom naroda. Kada bude usvojeno, slijedeće sedmice već možemo povećati najniže penzije. A one sve osim najviših možemo povećati 15. aprila, i to je zakonska obaveza”, kazao je Novalić.

Premijer Federacije Fadil Novalić smatra da zahtjev BH-Gasa o povećanju cijene plina nije realan, zato predlaže da se Vlada Federacije odrekne svog profita u BH-Gasu, a da zauzvrat ne dođe nikako do poskupljenja plina za građane Federacije.

“Mi se odričemo svog profita, znači neka se on istopi, i od ove godine i od prošle godine za račun nepovećanja cijena plina. I to će biti. Ja imam jednu ruku na Vladi, a preporučit ću svima da apsolutno ove godine ne dođe do povećanja cijene plina. Ja sam za to i mislim da ću ubijediti ostatak Vlade da tako bude. A mi kao vlasnik BH-Gasa ne očekujemo nikakav profit s te strane“, ističe Novalić.

Vlada Federacije nije prekinula relaciju sa MMF-om, ona je zastala jer postoje neke prethodne mjere koje su vezane za Parlament.

“Mi smo dok smo bili aktuelna Vlada i Parlament na vrijeme izvršavali svoje obaveze. Bez problema smo završavali sve, a u mandatu smo dobili samo dvije tranše. Razlog je što mi novac nismo niti trebali. Nama je cijelo vrijeme od MMF-a, i danas je to tako, potrebna tehnička pomoć. Znači mi ćemo nastaviti saradnju sa MMF-om, više zbog tehničke pomoći, a mnogo manje zbog finansijske pomoći”, kazao je Novalić.

Novalić pojašnjava da kada se Federacija zadužuje na domaćem tržištu, trezorske zapise dobijamo za negativnu kamatu. Stoga je zaduživanje po riječima premijera povoljnije na domaćem tržištu. Nama treba MMF jer tako šaljemo poruku da smo stabilni, poručio je Novalić.