Gost Kapitala: Senad Softić, guverner Centralne banke BiH

Štampanjem novca gubimo fiksan kurs i udaljavamo se od EU.