Hoće li doći do najavljenih rasterećenja za privredu u BiH?

Dugo najavljivano rasterećenje plaća, sve su prilike još se neće desiti, iako je BiH prema iznosu doprinosa koji se plaćaju na bruto plaću među rekorderima u svijetu.

Posljedice naša zemlja osjeti svakodnevno kroz povećanje nezaposlenosti i sive ekonomije.

Dok je Federaciji potrebna nužna reforma poreskog sistema, izmjene Zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH su u statusu quo.

Ostavite svoj komentar