Italija finansira projekt Via Dinarica sa milion eura

Sektor turizma u BiH jedna je od svijetlih tačaka na ekonomskom radaru države.

Iako ohrabrujući, učinak turističke industrije je daleko ispod potencijala zbog raznih izazova, kao što su nerazvijenost turističkih dobara i infrastrukture.

Via Dinarica je koncept koji povezuje sedam država i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do sjeverne Albanije.

Republika Italija finansira nastavak projekta sa milion eura.