Kapital TV1: Za izgradnju poddionice na Koridoru 5C osigurano 47,6 miliona eura

U Sarajevu su potpisani sporazumi vijedni 47,6 miliona eura za izgradnju poddionice na Koridoru 5C.

Sporazumi su potpisani tokom posjete generalnog direktora Fonda za međunarodni razvoj OPEC.

Naše vlasti najavile da nema odustajanja od brze ceste Sarajevo – Beograd, te da će krajem septembra znati da li će OPEC finansirati izgradnju brze ceste Sarajevo – Goražde.