Kasumović podnio krivičnu prijavu protiv Ministarstva finansija FBiH

Kabinet gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dostavio je Tužilaštvu Kantona Sarajevo krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u Federalnom ministarstvu finansija.

Smatraju da Ministarstvo, predvođeno HDZ-ovom ministricom Jelkom Miličević, nije poduzelo potrebne pravne radnje u drugostepenim postupcima rješavanja o žalbama kladionica na rješenja o poreznim prijavama komunalnih taksi, a u skladu sa odlukom Gradskog vijeća Zenice iz decembra 2016. godine, kojom su te takse znatno uvećane.

U gradskoj upravi smatraju da Ministarstvo ide na ruku kladionicama.

Kasumović ističe da je na ovaj način budžet grada Zenice oštećen za 3 miliona i 170 hiljada maraka.