Kroz program Fondacije Hastor proteklu godinu prošlo 500 osoba od kojih je 300 dobilo zaposlenje

Fondacija Hastor u saradnji sa Programom Prilika Plus u proteklom periodu provela je program “Jačanje prakse obrazovanja u BiH – uvođenje dualnog sistema”.

Projekat je realizovan u Prevent Grupaciji u okviru aktivnosti koji podržava Ambasada Švicarske.

Kroz program je u proteklih godinu dana prošlo 500 osoba a preko 300 njih je dobilo i zaposlenje u okviru kompanija učesnica.