Nema obećanog povećanja penzija u januaru

Ništa od obećanog januarskog povećanja penzija za penzionere u Federaciji.

Novi zakon o PIO penzioneri su dočekali ali nažalost, ne i povećanje penzije. Bar za sada.

Da li će u narednom periodu političari ispuniti obećanje prema penzionerima Federacije još nije poznato.