Novi zakon sputava razvoj obrta u BiH

U obrtništvu Federacije zaposleno je oko 56 hiljada osoba.

A pored javnih preduzeća, obrtništvo predstavlja najvećeg poslodavca u Federaciji.

Zbog prijedloga novog zakona o obrtu, negoduje kako Obrtnička komora, tako i sami obrtnici.

Kažu zakon je u većoj mjeri skrojen na njihovu štetu.