Poslodavci poručili vlastima – Vaš nerad usporava rast privrede

Udruženja poslodavaca Federacije smatra neprihvatljivim nefunkcionisanje i nerad federalnog Parlamenta i Vlade.

Nedopustivo je kažu da, iako ne rade, ministri i parlamentarci uredno primaju plate i druge prinadležnosti.

Napominju da je od početka ove godine održano deset sjednica Vlade.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović u razgovoru za TV1 poručuje vlastima da nerad usporava rast privrede.